Uruchamiamy nabór do projektu wsparcia ekonomii społecznej w subregionie radomskim

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza I turę rekrutacji do projektu: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), która potrawa do 31 lipca 2017.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów: białobrzeskiego, kozienickiego, zwoleńskiego, lipskiego, szydłowieckiego, przysuskiego i radomskiego.
Z oferty mOWES skorzystać mogą grupy inicjatywne, którymi mogą być m.in:
 – osoby fizyczne oddalone od rynku pracy (zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem tj. m.in. osoby bezrobotne, osoby do 30 lub powyżej 50 roku życia o statusie poszukujących pracy, niepełnosprawne, wychodzące z bezdomności, uzależnień, zwalniane z zakładów karnych, chore psychicznie, uchodźcy itp.).
 – osoby prawne – tzw. podmioty ekonomii społecznej tj. np. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, kluby sportowe, parafie, Centra i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, spółki non-profit, ale także szkoły, itp. Wśród osób prawnych są także mogące założyć np. spółdzielnie socjalną jednostki samorządu terytorialnego.
 – pomoc będzie także dotyczyć przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej).

Szczegóły rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie oraz w innych dokumentach dostępnych w zakładce „do pobrania” (TUTAJ).
Informacji udziela także Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Radomiu (dyżury w biurze można sprawdzić TUTAJ). Polecamy także kontakt telefoniczny z Agnieszką Bulską – animatorem w subregionie radomskim – tel. 600 923 287. Pytania można także kierować pocztą elektroniczną na adres: abulska(at)cofund.org.pl.