Uwaga organizacje pozarządowe z powiatu białobrzeskiego!

Fundacja Fundusz Współpracy rozpoczyna prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim. Naszym najważniejszym zadaniem jest utworzenie 60 miejsc pracy dla osób bezrobotnych w podmiotach ekonomii społecznej, tj. stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych. Na utworzenie tych miejsc przyznawać będziemy wsparcie finansowe. Ponadto w ramach działań ośrodka będziemy wspierać lokalnie organizacje doradztwem, szkoleniami oraz wyjazdami studyjnymi. Bardzo ważne dla nas będzie również zachęcenie przedstawicieli samorządów, organizacji i biznesu do współpracy w ramach tzw. partnerstw lokalnych. Chcemy, aby ekonomia społeczna stała się istotnym narzędziem rozwoju Waszych organizacji.

27 kwietnia 2017 r. w godz. 12.00-15.00  w sali konferencyjnej Hali Sportowej przy ul. Reymonta 13a w Białobrzegach odbędzie się spotkanie warsztatowe dla instytucji i podmiotów zajmujących się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu białobrzeskiego . Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych i możliwości, jakie daje ekonomia społeczna. Podczas spotkania chcemy, wspólnie z Państwem, ustalić jak najlepiej możemy dostosować działania projektowe do prac prowadzonych przez samorządy i lokalne organizacje. Z założenia nasz projekt ma być pomocny i uzupełniający w odniesieniu do  zadań, które Państwo już realizują.

Serdecznie Państwa zapraszam na powyższe spotkanie. Będzie to okazja do nawiązania nowych kontaktów, wymianę doświadczeń i rozmowę o potrzebach lokalnych organizacji. W celu rejestracji na spotkanie bardzo proszę o wypełnienie niniejszego formularza: https://goo.gl/forms/G46PKd788Gd3hKFp1