Wyniki rekrutacji w II naborze – subregion ostrołęcki

Wiemy już, kto zakwalifikował się do udziału w projekcie „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” w ramach II tury rekrutacji osób fizycznych i prawnych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Uwzględniając złożone formularze rekrutacyjne, ocenę opisów planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, rekomendację psychologa oraz doradcy zawodowego, Komisja Rekrutacyjna przyznała Uczestnikom następującą liczbę punktów:

  1. Beata Fidura – Spółdzielnia Socjalna Pracuś – suma punktów 19
  2. Ewelina Paziewska – Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych Dla Wsi – suma punktów 19
  3. Magdalena Anna Walijewska – Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem – suma punktów 19
  4. Marcelina Lejmanowicz – Fundacja Patrzę w Przyszłość – suma punktów 17

 

Minimalna liczba punktów kwalifikujących uczestników do udziału w dalszych etapach projektu wynosiła: 10.

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym i życzymy owocnej pracy nad rozwijaniem swoich pomysłów.