W poszukiwaniu możliwości współpracy… – seminarium

Zapraszamy na seminarium zatytułowane „W poszukiwaniu możliwości współpracy Lokalnych Grup Działania Regionie Radomskiem i Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej”. 14 marca 2018 rok, g. 9.30 – 15.00, Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu, ul. K. Pułaskiego 6/10.

Rozmowa pomiędzy przedstawicielami lokalnych grup działania, samorządowcami oraz przedstawicielami Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dotyczyć będzie wyzwań lokalnych i możliwości, jakie daje ekonomia społeczna. Jej rola jest szczególnie istotna, co potwierdza fakt, że jest ona wielokrotnie uwzględniana w lokalnych strategiach rozwoju. Podczas spotkania chcemy, wspólnie z uczestniczącymi liderami oraz ekspertami ustalić, jak najlepiej możemy dostosować działania projektowe do prac prowadzonych przez samorządy i lokalne organizacje. Z założenia nasz projekt ma być pomocny i uzupełniający w odniesieniu do zadań, które są już realizowane.

Poniżej program spotkania

  • 9.30 – 9.40 Rejestracja
  • 9.40 – 10.00 Działalność Mazowieckiego Ośrodka Wspierania Ekonomi Społecznej (mOWES)
Daniel Prędkopowicz, zastępca dyrektora Biura Zarządzania Projektami Fundacja Fundusz Współpracy
  • 10.00 – 10.45 Lokalne Grupy Działania (LGD) a rozwój Obszarów Wiejskich na Mazowszu
Radosław Rybicki, dyrektor Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM WM.
  • 10.45 – 11.00 Przerwa kawowa
  • 11.00 – 11.45 Możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania wsparcia finansowego ze źródeł publicznych (samorząd terytorialny, administracja rządowa, środki z funduszy unijnych)
Henryk Górecki, Adolf Krzemiński, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Delegatura w Radomiu
  • 11.45 – 13.00 Przedstawienie dobrych praktyk z zakresu współpracy LGD i OWES

Katarzyna Jórga, prezes Zarządu LGD „Światowid”
Hubert Pasiak, prezes Zarządu LGD „Ziemia Siedlecka”

  • 13.00 – 14.30 Wypracowanie zakresu i tematyki współpracy mOWES i LGD w Regionie Radomskim. Dyskusja Moderatorzy:
Cezary Nowek, prezes Zarządu LGD „Razem dla Radomki”
Michał Bargielski, animator mOWES, Fundacja Fundusz Współpracy
 
  • 14.30 – 15.00 Obiad