Wizyta studyjna w gminie Węgorzewo w dniach 4-5 marca 2019

W dniach 4-5 marca odbyła się wizyta studyjna w gminie Węgorzewo zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem „Projekt Radomir”, w której wzięli udział sołtysi, koła gospodyń wiejskich, liderzy lokalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych z powiatu ostrołęckiego i okolic. Uczestnicy reprezentowali między innymi: LGD Zaścianek Mazowsza, Stowarzyszenie KGW w Surowym, Stowarzyszenie Aktywniejsi Razem.  Wizyta studyjna była okazją do wymiany dobrych praktyk, spotkania się, nawiązania relacji. Odwiedzono między innymi Węgorzewo, Trygort, Ogonki, Stulichy, Harsz. W rolę przewodniczki wcieliła się Alicja Rymszewicz, sołtys sołectwa Trygort, prezes stowarzyszenia rozwoju wsi Trygort, którą poznaliśmy w ramach Masz Głos. Uczestnicy wyjazdu poznali jak działa Forum Sołtysów „Gromada” i inne organizacje w gminie Węgorzewo: Stowarzyszenie Kal, Stowarzyszenie Święcajty promocji i rozwoju sołectwa Ogonki, spółdzielni socjalnej Świeta, Stulichańskie Stowarzyszenie Wspierania Sportów Konnych i Wodnych.

Program wizyty kształtował się następująco:

10.00 – 10.15 – powitanie w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3

10.15 – 11.00 – prezentacja Młodzieżowej Rady Miejskiej

11.00 – 11.45 prezentacja Forum Sołtysów Gromada

11.45-12.00 przejazd do świetlicy w Trygorcie

12.00- 12.30 prezentacja sołectwa Trygort i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Trygort

12.30-13.00 przejazd do Ogonek

13.00-15.00 obiad w Starej Kuźni w Ogonkach – prezentacja sołectwa Ogonki, Stowarzyszenia Święcajty Promocji i Rozwoju Sołectwa Ogonki oraz Spółdzielni Socjalnej ŚWIETA

15.00-15.30 przejazd do Stulich

15.30-16.30 prezentacja sołectwa Stulichy i Stulichańskiego Stowarzyszenia Wspierania Sportów Konnych i Wodnych

16.30 – 17.00 przejazd do Harszu – miejsce noclegu

17.00-19.00 warsztaty produktu lokalnego – pieczenie sękacza na ogniu

19.00 – kolacja

22.00 – Nocleg

Dzień drugi:

8.00-9.00 – śniadanie

9.00 – spacer z prezentacją i zwiedzanie Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

12.00 – powrót

Dokumentacja zdjęciowa znajduje się na stronie partnera Projektu Radomir  i FB Forum Inicjatyw Społecznych w Ostrołęce.