Wyniki I Komisji Oceny Wniosków w subregionie ciechanowskim

W dniu 27.08.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano jeden wniosek – biznesplan o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym złożony przez Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA Sp. z o.o.

Wniosek w ocenie merytorycznej uzyskał 79 pkt./100 pkt., tym samym kwalifikując się do otrzymania dofinansowania.

Z informacją dotyczącą szczegółów przyznanego dofinansowania można zapoznać się TU

Zwycięzcy gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzona jest rekrutacja do ścieżki dotacyjnej w subregionie ciechanowskim, z uwagi na harmonogramy projektu i ograniczenia budżetowe w 2019 roku planujemy dofinansowanie jeszcze maks. 6 miejsc pracy.