Zaproszenie dla NGO na bezpłatne szkolenie „Księgowość w organizacji pozarządowej” w Makowie Mazowieckim

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) oraz Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pt. „Księgowość w organizacji pozarządowej”, które odbędzie się w dniu 18 września 2019 roku (środa) w godz. 12.00 – 16.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim ul. Rynek 1,

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Zasady prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa (stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich)
  2. Odpowiedzialność zarządu za sprawy finansowe w organizacji
  3. Obowiązki sprawozdawcze

Szkolenie poprowadzi Pani Aldona Olszewska – zawodowa księgowa, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu księgowości w organizacjach pozarządowych oraz szkoleniach dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie księgowości.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby chcące uczestniczyć w szkoleniu zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 16.09.2019 r. mailowo na adres: lwachowski@cofund.org.pl z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy organizacji.