W dniu 24.10.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano dwa wnioski- biznesplany o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym złożone  przez:

1. Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS
2. Spółdzielnia Socjalna „SZANSA”

Wnioski w ocenie merytorycznej uzyskały minimum wymaganych punktów tj. 60 pkt./100pkt., i tym samy kwalifikują się do otrzymania dofinansowania.

Z informacją dotyczącą szczegółów przyznanego dofinansowania można zapoznać się TU.

Zwycięzcą  gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na harmonogramy projektu i ograniczenia budżetowe w 2019r. została już zamknięta rekrutacja do ścieżki dotacyjnej w subregionie ciechanowskim.
Kolejny nabór zostanie uruchomiony w pierwszej połowie 2020r.