Wyniki III konkursu biznesplanów w subregionie ostrołęckim

Kolejna już rekrutacja w subregionie ostrołęckim zaowocowała III konkursem biznesplanów w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim”. W dniu 27-03-2018 obradowała Komisja Oceny Wniosków. Ocenie poddano cztery wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowo powstających/istniejących przedsiębiorstwach społecznych.  Każdy z wniosków oceniany był pod względem formalnym, a następnie merytorycznym odrębnie przez dwóch wybranych członków Komisji. Podczas posiedzenia oceniający przedstawili w formie pisemnej i ustnej uzasadnienia wystawionych ocen końcowych i cząstkowych.

Zgodnie z regulaminem, do dofinansowania zakwalifikowano 3 spośród czterech wniosków, które uzyskały minimalną ilość 18 pkt w ocenie merytorycznej. Poniższa lista rankingowa uwzględnia punktację, od najwyżej do najniżej ocenionych grup inicjatywnych.

  1. 1.  Grupa Inicjatywna Kurpie
  2. 2.  Grupa Inicjatywna Łukowex
  3. 3.  Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo

 

Wszystkie w/w grupy inicjatywne/podmioty uzyskały dofinansowanie na liczbę miejsc pracy oraz w kwocie, o którą wnioskowały.

Z pełną listą rankingową można się zapoznać TU.
Zwycięzcom gratulujemy, grupę odrzuconą zachęcamy do spróbowania swoich sił w przyszłości.