Skład ostatniej grupy szkoleniowej

Do ostatniej grupy szkoleniowej w projekcie IWES zakwalifikowało się 20 osób z subregionu ostrołęckiego. Decyzję o jej składzie podjęła Komisja Rekrutacyjna – po analizie złożonych formularzy rekrutacyjnych, rekomendacji psychologa i doradcy zawodowego. Spotkanie Komisji odbyło się 30 kwietnia w siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy” i zaowocowało opracowaniem dwóch list: listy uczestników i grupy rezerwowej.

Uczestnicy V grupy szkoleniowej, w kolejności alfabetycznej:
Archacka Katarzyna
Białobrzeska Dorota
Dąbkowska Ewa
Długołęcki Jarosław
Fayzy Kamil
Klimaszewska Eliza
Krawczyk Piotr
Kucharek-Szymańska Sylwia
Lubiak Paweł
Majewska Jolanta
Niedźwiecka Lucyna
Nożykowska Eliza
Obiedzińska Katarzyna
Olkowski Zbigniew
Orzoł Justyna
Pietrucha Konrad
Pijanowska Elżbieta
Szymandera Paweł
Wisiecki Wojciech
Zalewska Emilia.

Listę rezerwową tworzą wg kolejności uzyskania punktów następujące osoby: Śliwka Paweł, Brzezińska Beata, Cabaj Iwona,  Różańska-Głowacka Irena, Napiórkowska Katarzyna,  Cachel Marzena, Głażewska Joanna, Głażewska Mirosława, Ożarek Małgorzata, Górecka Małgorzata, Konopka Ewelina, Strzelec Mariola. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną przeszkolone m.in. z zasad pisania biznesplanu, zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej czy komunikacji interpersonalnej.