Wyniki rekrutacji w I naborze w subregionie radomskim

Informujemy, że w ramach zakończonej w dniu 31.07.2017  pierwszej rekrutacji do programu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” zostały zakwalifikowane do dalszego wsparcia następujące podmioty/grupy inicjatywne:

1. Fundacja Miasto Anioły
2. Fundacja „Radość Wszystkich Pokoleń”
3. Grupa inicjatywna RAZEM – 3 os. fizyczne, tj. Hanna Zembrzycka, Jadwiga Daszyńska, Jadwiga Budzyńska
4. Orzeł i Reszka Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Regionalnego i Waluty Lokalnej
5. Powiat Białobrzeski
6. Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka”
7. Spółdzielnia Socjalna Socjalna Pierrot I Róża
8. Spółdzielnia Socjalna REDUAR
9. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”
10. Stowarzyszenie Twórców i Wynalazców „STOWYN”.

Gratulujemy! 
Komisja Rekrutacyjna uwzględniała złożone formularze rekrutacyjne, ocenę opisów planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, rekomendację psychologa oraz doradcy zawodowego. Zakwalifikowane  podmioty rozpoczynają już cykl szkoleniowo-doradczy przygotowujący do zakładania i rozwoju przedsiębiorstw społecznych. Najbliższe zaplanowane wydarzenie, to warsztaty z funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych i komunikacji, które odbędą się w dniu 7-8 sierpnia w naszym biurze w Radomiu (Plac Stare Miasto 2), w godzinach 9-16. Zapraszamy.