Konkurs biznesplanów w subregionie radomskim zaowocował złożeniem trzech wniosków.

W dniu 9.10.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków. Ocenie poddano trzy wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w  istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Do dofinansowania zakwalifikowano wszystkie trzy wnioski, które uzyskały minimalną ilość 18 pkt w ocenie merytorycznej.

 

1.Spółdzielnia Socjalna Pierrot & Róża

2.Fundacja Follow Me

3.Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”

Z pełną lista rankingowa można zapoznać się TU.

 

Zwycięzcom gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzony jest nabór ciągły w subregionie radomskim (rekrutacja do ścieżki dotacyjnej oraz nabór biznesplanów) na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w związku z pozostałą alokacją finansową na ostatnie 5 miejsc pracy.