Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia w zakresie usług księgowych, prawnych i/lub marketingowych – subregion ostrołęcki

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) oraz koła gospodyń wiejskich z powiatów: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski (subregion ostrołęcki) – do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w zakresie usług księgowych, prawnych i/lub marketingowych.

Wsparcie w zakresie usług księgowych, prawnych i/lub marketingowych powinno być zrealizowane do dnia 30 kwietnia 2019 roku. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres: lwachowski@cofund.org.pl

W tytule maila prosimy o dopisanie treści: Wsparcie – usługi 

Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 3.000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoba do kontaktu:

Łukasz Wachowski – animator, tel. 607 168 295, e-mail: lwachowski@cofund.org.pl