Zapraszamy na kolejne spotkanie sieciujące OWES

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Partnera Projektu – Fundacji Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z Lublina – po raz kolejny pragnie zaprosić do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla doradców biznesowych OWES realizowanym w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Spotkanie odbędzie się w dniach 9 i 10 kwietnia 2019 roku w Warszawie, Hotel Arkadia Royal, ul. Bronisława Czecha 10.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, w tym przedstawicieli sieci LGD, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Więcej informacji na temat projektu, rekrutacji oraz wstępny program spotkania (przed akceptacją przez Komitet Sterujący – może ulec niewielkim modyfikacjom) znajdziecie Państwo na stronie projektu TU

Bardzo prosimy o niezwlekanie z rejestracją do ostatniego dnia rejestracji (tj. 31 marca 2019), gdyż warunki rezerwacji hotelowej są restrykcyjne.

Serdecznie zapraszamy!