Zapraszamy na warsztaty dla Grup inicjatywnych!

Informujemy, że warsztaty dotyczące tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz efektywnej komunikacji dla osób zakwalifikowanych do udziału w projektach Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionach ostrołęckim i ciechanowskim odbędą się w dniach 12 i 13 stycznia 2017 r.

Osoby, które przeszły rekrutację w subregionie ostrołęckim zapraszamy do budynku Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, ul. Korczaka 73:
– 12 stycznia (czwartek) w godz. 9:00-16:00 na warsztaty komunikacji interpersonalnej,
– 13 stycznia (piątek) w godz. 9:00-16:00 na zajęcia z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.

Warsztaty dla Uczestników projektu z terenu subregionu ciechanowskiego odbędą się w Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Ciechanowie, Plac T. Kościuszki 7 lok. 5 w odwrotnej kolejności, tj.:
– 12 stycznia (czwartek), godz. 9:00-16:00 – Funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych,
– 13 stycznia (piątek), godz. 9:00-16:00 – Komunikacja interpersonalna.

Informujemy, że istnieje możliwość refundacji kosztów dojazdu uczestników spoza Ciechanowa i Ostrołęki (zwrot kosztów przedstawionych biletów lub w przypadku dojazdu własnym samochodem – zwrot do wysokości udokumentowanych cen biletów komunikacji publicznej na danej trasie).

Ponadto osoby opiekujące się dziećmi lub osobami zależnymi będą mogły w ramach projektu sfinansować koszty opieki w godzinach trwania warsztatów.

Przed udziałem w warsztatach każdy uczestnik jest zobowiązany do zawarcia z OWES umowy o świadczenie wsparcia szkoleniowo-doradczego. Jej treść zostanie przekazana uczestnikom projektu już wkrótce.