Zaproszenie na konferencję kończącą projekt

Trzy lata szybko minęły. Przyszedł czas podsumowań. W związki z tym, wraz z partnerami realizującymi projekt: „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, zapraszamy na konferencję kończącą projekt, która odbędzie się 24 listopada 2015 roku (wtorek) w Gminnym Centrum Informacji (Centrum Kultury) w Długosiodle, w godz. 10:00 – 14:00.

W naszym projekcie wzięło udział kilka tysięcy osób będących w trudnej sytuacji życiowej oraz setki instytucji
 i organizacji z subregionu ostrołęckiego. W ciągu trzech lat otrzymali oni fundusze, wiedzę, opiekę ekspercką, a także inspirację do zmian i wsparcie w rozwoju.
W efekcie:
– powstało 12 spółdzielni socjalnych, w których zatrudnienie znalazło ok. 60 osób
– powstało 7 Partnerstw lokalnych
– przeszkolono ponad 650 osób (szkolenia specjalistyczne)
– odbyło się 15 wizyt studyjnych w dobrze prosperujących spółdzielniach socjalnych
– przez 3 lata osoby zainteresowane przedsiębiorczością społeczną mogły skorzystać
 z lokalnego Punktu Informacyjno-Doradczego w Długosiodle, a Mobilny Punkt Wsparcia Ekonomii Społecznej przeprowadził 120 akcji informacyjnych.

Konferencja będzie okazją do podsumowania trzech lat działań na rzecz efektywnego rozwoju ekonomii społecznej oraz miejscem dyskusji i wymiany doświadczeń. Podczas konferencji prowadzone będą warsztaty „Wyzwania przedsiębiorczości a zaangażowanie społeczne – czy może być lepiej?” z udziałem liderów środowisk lokalnych, samorządowych, pozarządowych i biznesowych, a także innych sektorów oraz dyskusja panelowa na temat potrzeb lokalnych, które będą stanowiły podstawę przy tworzeniu nowych projektów
w ramach perspektywy 2014-2020. Szczegółowy program konferencji przesyłamy
w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu oraz zachęcamy do przesłania informacji o konferencji osobom, które mogą być zainteresowane udziałem. Prosimy 
o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularza.

WYPEŁNIJ-FORMULARZ

Zaproszenie_konferencja_IWES_Dlugosiodlo

PROGRAM_konferencja_IWES_Dlugosiodlo