2 nowe partnerstwa lokalne w subregionie radomskim

Miło nam poinformować, że w marcu b.r. w subregionie radomskim powstały dwa nowe partnerstwa lokalne na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej  – jedno w powiecie zwoleńskim, drugie w przysuskim. Wspólne działanie wielu podmiotów ułatwia nie tylko realizację zadań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, ale także wzmacnia więzi lokalne oraz aktywność obywatelską.

Partnerstwo w powiecie zwoleńskim zostało podpisane 28 marca 2018 w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu oraz u starosty zwoleńskiego przez 7 następujących podmiotów: 

Europejska Uczelnia Społeczno – Techniczna w Radomiu,

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu,

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu,

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu,

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zwoleniu,

Stowarzyszenie Oświatowe „SYCYNA” w Sycynie,

Urząd Miasta w Zwoleniu,

Szczególnie cieszymy się, nie tylko z włączenia do współpracy władz samorządowych,  czy organizacji NGO, ale także uczelni wyższej (EUST), która zajmuje się polityką społeczną oraz instytucji rynku pracy, co gwarantuje większą wszechstronność przedsięwzięcia. Udział Lokalnej Grupy Działania (Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu), zapewnia  z kolei lepsze umocowanie działań partnerstwa w lokalnej strategii rozwoju. Do grona sygnatariuszy prawdopodobnie dołączy także Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu.

23 marca w Odrzywole zostało podpisane „Partnerstwo na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie przysuskim” sygnowane przez Gminę Odrzywół, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem z Klwowa. Partnerzy zobowiązali się m.in. do zmniejszenia liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, do łączenia sił,  wspierania się, budowania   pozytywnego   klimatu   dla   rozwoju   podmiotów   ekonomii społecznej   oraz   promocji   społecznie   odpowiedzialnego   biznesu i społecznie odpowiedzialnego samorządu, korzystającego m.in. z klauzul społecznych oraz zamówień społecznych.

Partnerstwa powstały w ramach projektu pt. „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.. Projekt jest realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW).

Liczymy, że nowe partnerstwa przyczynią się nie tylko do rozwiązania lokalnych problemów społecznych, ale wymiernej poprawy losu osób  borykających się z utrudnieniami na rynku pracy.