Szkolenie „Źródła finansowania sportu i infrastruktury sportowej” w Ostrowi Mazowieckiej

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) oraz Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej zapraszają przedstawicieli klubów sportowych i organizacji pozarządowych działających w obszarze sportu na bezpłatne szkolenie pn. „Źródła finansowania sportu i infrastruktury sportowej”, które odbędzie się w dniu 20.04.2018 r. (piątek) w godz. 15.00-18.00 w Centrum Dialogu Społecznego ul. Partyzantów 7A  w Ostrowi Mazowieckiej.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Możliwości wsparcia klubów sportowych na poziomie samorządu gminnego i powiatowego (zasady aplikowania, nabory wniosków, niezbędne dokumenty).
  2. Przegląd krajowych środków publicznych (Ministerstwo Sportu, FIO i inne źródła wspierania klubów sportowych).
  3. Środki europejskie na wspieranie sportu i infrastruktury sportowej.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski. Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłaszanie udziału do środy 18 kwietnia 2018 r. mailowo: lwachowski@cofund.org.pl lub przez sms pod nr tel. 607 168 295 z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy i adresu organizacji.