2 nowe partnerstwa podpisano w Raciążu i Myszyńcu

Wiosna w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej obfituje w nowe partnerstwa.

Przy wsparciu mOWES zawiązało się nowe partnerstwo w mieście Raciąż w subregionie ciechanowskim oraz w  gminie Myszyniec (subregion ostrołęcki).

Porozumienie o utworzeniu partnerstwa „Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w gminie miasto Raciąż” zostało zawarte w Raciążu w dniu 30 marca 2018 pomiędzy:

       1.  Urzędem Miejskim w Raciążu,

       2.  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciążu,

       3. Ochotniczą Strażą Pożarną w Raciążu,

       4. oraz Stowarzyszeniem Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu.

Partnerstwo „Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w gminie Myszyniec” podpisało 5 podmiotów w dniu 14 marca 2018. Są to:

  1.        1. Gmina Myszyniec, reprezentowana przez Bogdana Glinkę – Burmistrza Myszyńca,
  2.        2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, reprezentowaną przez Mirosławę       Gruszewską, przewodniczącą,
  3.       3. Stowarzyszenie Abstynetów „Nowa droga” i Janina Antoczenko – Ropiak, 
  4.       4. Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem, reprezentowana przez Magdalenę Annę Walijewską,
  5.       5. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. Edwarda Samsela,  reprezentowane przez Stefanię  Prusaczyk – prezeskę stowarzyszenia.

 

Współdziałanie lokalnych podmiotów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej  jest konieczne, aby  skuteczniej diagnozować  i  rozwiązywać  problemy społeczne związane z zatrudnieniem.