Nowe partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej w powiecie lipskim

Cieszymy się,  że w  dniu 9 maja 2018 w Lipsku, zostało zawarte kolejne w  bieżącym roku partnerstwo w subregionie radomskim.  Do poprzednich, w powiecie zwoleńskim oraz przysuskim, dołączyło obecne, w powiecie lipskim.  Pod porozumieniem o utworzeniu partnerstwa „ Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie lipskim” podpisało się 12 sygnatariuszy:

 1. 1. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
 2. 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.
 3. 3. Oddział PTTK w Lipsku.
 4. 4. Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Lipsku.
 5. 5 Powiat Lipski.
 6. 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
 7. 7. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek Uroczysko” w Łaziskach.
 8. 8. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Lipsku.
 9. 9. Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku.
 10. 10. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Winda” w Lipsku.
 11. 11. Urząd Miasta i Gminy w Lipsku.
 12. 12. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Tak szerokie poparcie, zarówno władz samorządowych, instytucji pomocy społecznej, instytucji rynku pracy oraz innych podmiotów lokalnych, które mają wgląd w życie społeczne i jego bolączki z pewnością ułatwi  osiągnięcie zasadniczego celu porozumienia, którym jest zmniejszenie obszarów i liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

22 maja odbyło się już pierwsze spotkanie robocze w ramach partnerstwa (na zdj.)