Szkolenie dla NGO w Rzewniu – o prowadzeniu działalności PES

Organizacje pozarządowe z terenu powiatu makowskiego zapraszamy 15 lipca br. na szkolenie w Rzewniu. Spotkanie dotyczące „Aspektów prowadzenia przez Podmioty Ekonomii Społecznej działalności nieodpłatnej, odpłatnej oraz gospodarczej” odbędzie się w godz. 9.00–16.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Zajęcia poprowadzi p. Justyna Bartosiewicz.

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia:
1. Obwarowania prawne dotyczące działalności statutowej i gospodarczej.
2. Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w Podmiotach Ekonomii Społecznej.
3. Statut Podmiotów Ekonomii Społecznej a działalność statutowa i gospodarcza
4. Różne formy prowadzenia działalności gospodarczej w III sektorze.
5. Opodatkowanie organizacji pozarządowych w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
6. Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem celów statutowych i sposobów ich realizacji przez organizacje pozarządowe.
7. Obowiązki w zakresie rachunkowości w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej gospodarczej.

Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i przesłanie o na adres email: k.kozlicka@kres.org lub umówienie się na odbiór dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji Katarzyną Koźlicką–Sauleniene telefonicznie: 887 092 994 w terminie do 10 lipca 2013.

Formularz rekrutacyjny dla instytucji POBIERZ
Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych POBIERZ

Oprócz bezpłatnych szkoleń projekt „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, daje organizacjom pozarządowym szansę skorzystania z bezpłatnego doradztwa i usług (prawnych, księgowych i marketingowych).