Spotkanie z doradcą w Ostrołęce – co warto wiedzieć o prowadzeniu działalności PES?

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych zagadnieniami związanymi z prowadzeniem nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej oraz aktywności gospodarczej na spotkanie z ekspertem Fundacji „Fundusz Współpracy” Panem Wojciechem Walukiem. Doradztwo odbędzie się 5 lipca 2013 w godz. 11:00-15.00 w Urzędzie Miasta Ostrołęki na ul. Plac Bema 1, w sali nr 9.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego (dostępnego na https://mowes.pl/rekrutacja-organizacji-2/) i przesłanie go drogą e-mailową na adres k.kozlicka@kres.org lub umówienie się na odbiór osobisty ze specjalistą ds. rekrutacji – Katarzyną Koźlicką – Sauleniene pod nr tel. 887 092 994 w terminie do 03.07.2013 do godz. 12.

W ramach projektu Podmioty Ekonomii Społecznej (czyli fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej) mają możliwość otrzymania na swoim terenie bezpłatnych szkoleń, doradztwa oraz specjalistycznych usług (księgowych, prawnych, marketingowych). Ekonomia społeczna jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która oferuje możliwości poszukiwania długotrwałych źródeł finansowania przedsięwzięć społecznych. Ludziom w trudnej sytuacji życiowej daje szansę na życiową i zawodową stabilizację, zaś Podmiotom Ekonomii Społecznej– okazję do rozwinięcia własnych skrzydeł i potencjału lokalnej społeczności.