Szkolenie dla NGO w Ostrowi Mazowieckiej – o prowadzeniu działalności przez PES

W dniu 16 lipca br. w godz. 9.00–16.00 w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się szkolenie pt. „Aspekty prowadzenia przez Podmioty Ekonomii Społecznej działalności nieodpłatnej, odpłatnej oraz gospodarczej”. Szkolenie poprowadzi p. Justyna Bartosiewicz.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej). Czekamy również na zgłoszenia od osób fizycznych zainteresowanych zakładaniem organizacji III sektora, Z WYJĄTKIEM osób, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy  poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Program szkolenia:
1. Obwarowania prawne dotyczące działalności statutowej i gospodarczej.
2. Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w Podmiotach Ekonomii Społecznej.
3. Statut Podmiotów Ekonomii Społecznej a działalność statutowa i gospodarcza
4. Różne formy prowadzenia działalności gospodarczej w III sektorze.
5. Opodatkowanie organizacji pozarządowych w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
6. Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem celów statutowych i sposobów ich realizacji przez organizacje pozarządowe.
7. Obowiązki w zakresie rachunkowości w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej gospodarczej.

Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i przesłanie o na adres email: k.kozlicka@kres.org lub umówienie się na odbiór dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji Katarzyną Koźlicką–Sauleniene telefonicznie: 887 092 994 w terminie do 10 lipca 2013.

Formularz rekrutacyjny dla instytucji POBIERZ
Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych POBIERZ

Oprócz bezpłatnych szkoleń projekt „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, daje organizacjom pozarządowym szansę skorzystania z bezpłatnego doradztwa i usług (prawnych, księgowych i marketingowych).