Zmiany prawne dotyczące ekonomii społecznej

29 grudnia 2017 prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Spółdzielnie mają 6 miesięcy na dostosowanie swoich statutów do nowych zapisów.

Szczegółowo o nowych rozporządzeniach traktuje artykuł na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dostępny pod linkiem). Zachęcamy do śledzenia zmian, najważniejsze z nich to:

– minimalna liczba założycieli osób fizycznych zmieni się z 5 na 3 osoby.
– zostanie wprowadzony nowy typ spółdzielni – spółdzielnie socjalne o charakterze usługowym, 
–  w określonych sytuacjach będzie można także liczyć na środki z Funduszu Pracy oraz na wsparcie ze środków  PFRON (w tym na możliwość pozyskania środków na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla zatrudnionego skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy będącego jednocześnie osobą niepełnosprawną oraz dla osób z w/w grup wiekowych.)
– w nowelizacji ustawy doprecyzowaniu ulega także cel istnienia spółdzielni socjalnej.  W projekcie wskazano, że spółdzielnia socjalna działa na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej nie tylko członków spółdzielni, ale również na rzecz pracowników spółdzielni zagrożonych wykluczeniem, nie będących jej członkami.
 – nowym ułatwieniem jest możliwość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz części kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących jej członkami. 

Aktualny TEKST ustawy.

O projektowanych zmianach pisaliśmy TU.