Bezpłatne szkolenie w Ostrołęce z zakładania PES. Ostatnie miejsca!

Masz pomysł na działania społeczne? Myślisz o założeniu stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej? Chcesz się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej? Mamy dla Ciebie zaproszenie na bezpłatne szkolenie z zakładania Podmiotów Ekonomii Społecznej w Ostrołęce w dniu 26 września 2013 r. w godz. 9.00–16.00 w Wyższej Szkole Administracji Publicznej (ul. Korczaka 73, sala nr 53). Szkolenie z zakładania podmiotów ekonomii społecznej poprowadzi Pani Magdalena Kuśmierczyk. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad.

Program szkolenia (DO POBRANIA).

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy  poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (DO POBRANIA W ZAKŁADCE POZNAJ NASZ PROJEKT, dalej REKRUTACJA)  i przesłanie na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org. Można też umówić się na przekazanie dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji  Katarzyną Koźlicką–Sauleniene telefonicznie: 887 092 994 w terminie do 23 września br.

Bezpłatne szkolenia, doradztwo oraz dostęp do usług (prawnych, księgowych i marketingowych) dla organizacji pozarządowych można zyskać w ramach „Innowacyjnego systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.