Jak skutecznie pozyskiwać fundusze dla organizacji? Bezpłatne szkolenie w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 20 września 2013 r. w godz. 9.00–16.00 w Urzędzie Miejskim w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Szkolenie poprowadzą eksperci: p. Karol Grabiec i p. Michał Rżysko. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad.

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy  poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia (w załączeniu).

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (po pobrania w zakładce POZNAJ NASZ PROJEKT, dalej REKRUTACJA i przesłanie na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org w terminie do 19 września 2013 r.

Organizacje i osoby, które już uczestniczyły w szkoleniach/doradztwie w ramach projektu IWES nie muszą składać formularzy rekrutacyjnych – a jedynie zgłosić swoje uczestnictwo telefonicznie lub e-meilowo do Katarzyny Koźlickiej (k.kozlicka@kres.org, 887 092 994)

Bezpłatne szkolenia, doradztwo oraz dostęp do usług (prawnych, księgowych i marketingowych) dla organizacji pozarządowych można zyskać w ramach „Innowacyjnego systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.