Wyniki drugiego naboru wniosków o dotację

Znamy już oficjalne wyniki drugiego i zarazem ostatniego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o dotację. W skład wspomnianej Komisji weszło 6 niezależnych ekspertów oraz 2 obserwatorów ze strony Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Komisja rozpatrzyła 4 wnioski o otrzymanie środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej, które wpłynęły do Fundacji do 23 sierpnia br.

Podczas posiedzenia oceniający przedstawili w formie pisemnej i ustnej uzasadnienia wystawionych ocen końcowych i cząstkowych z poszczególnych części wniosków. Ostatecznie do dofinansowania zarekomendowano 5 wniosków, które zdobyły powyżej 60 punktów. Po przeprowadzonej ocenie wszystkich dokumentów została sporządzona lista wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby punktów  ze wskazaniem wniosków, które zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego.

Przyznano następującą punktację oraz dotacje wraz ze wsparciem pomostowym:
1. Wniosek 09/OST/DOT:  Maks: Kamil Fayzy, Wojciech Wisiecki, Beata Brzezińska, Iwona Cabaj – 78,75 pkt. Dotacja: 80 000,00 zł, wsparcie pomostowe: 24 000,00 zł
2. Wniosek 07/OST/DOT: Pracuś (Różan): Beata Fidura, Iwona Olszewska, Paweł Stanisławski, Justyna Olszewska, Zbigniew Fidura – 62 pkt. Dotacja: 80 000,00 zł, wsparcie pomostowe: 24 000,00 zł
3. Wniosek 06/OST/DOT: Besa (Ostrołęka): Sylwia Milewska, Emilia Zalewska, Beata Bełdycka – Ostrołęka sklep – 61,0 pkt. Dotacja: 60 000,00 zł, wsparcie pomostowe: 18 000,00 zł
4. Wniosek 08/OST/DOT: AGD: Lesław Kościuczyk, Krzysztof Pietrucha, Paweł Lenkiewicz, Jarosław Adamczak – 60,5 pkt. Dotacja: 0,00 zł, wsparcie pomostowe: 0,00 zł

Wniosek 08/OST/DOT nie otrzymał dotacji oraz wsparcia pomostowego ze względu na brak środków finansowych.

Decyzja Komisji Oceny Wniosków uzyskała akceptację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.