Co fajN(e)GO w IWES? – spotkanie dla lokalnych organizacji w Pułtusku 11.09.2013

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych przedsiębiorczością społeczną, na spotkanie informacyjne na temat możliwości wsparcia lokalnych organizacji w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” (IWES). Spotkanie odbędzie się 11 września 2013  o godz. 10:00 w Sali Rady KP PSP przy ul. Daszyńskiego 19 w Pułtusku.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych zainteresowanych możliwością otrzymania bezpłatnych szkoleń, doradztwa oraz specjalistycznych usług dla NGO (w tym prawnych, księgowych, marketingowych) oraz osoby fizyczne skłaniające się ku działaniom w ramach ekonomii społecznej. Eksperci Fundacji „Fundusz Współpracy” i Stowarzyszenia Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny opowiedzą, kto, jak i kiedy może uzyskać pomoc.

Aktualnie ekonomia społeczna jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która oferuje możliwości poszukiwania długotrwałych źródeł finansowania przedsięwzięć społecznych. Ludziom w trudnej sytuacji życiowej daje szansę na życiową i zawodową stabilizację, zaś podmiotom ekonomii społecznej, w tym NGO-som – okazję do rozwinięcia własnych skrzydeł i potencjału lokalnej społeczności.

Projekt IWES to wieloetapowa i wielopoziomowa inicjatywa, która korzysta z ogromnych możliwości ekonomii społecznej. Organizatorami przedsięwzięcia, które potrwa do 31 października 2014 r., są: Fundacja „Fundusz Współpracy”, Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny oraz Gmina Długosiodło. Innowacyjnie wspieramy ekonomię społeczną!