Ocena formalna II naboru wniosków o dotację

W okresie 19-23 sierpnia br. prowadzono nabór wniosków o dotację. W tym czasie złożono cztery wnioski o otrzymanie środków finansowych na założenie/ przystąpienie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. Ocenę formalną dokumentów przeszły wszystkie cztery wnioski:
Wniosek 06/OST/DOT
Wniosek 07/OST/DOT
Wniosek 08/OST/DOT
Wniosek 09/OST/DOT

Wkrótce na stronie internetowej projektu opublikujemy listę wniosków, które po ocenie merytorycznej Komisji i akceptacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych otrzymają wsparcie finansowe.