Dane osobowych i informacja publiczna – zapraszamy na szkolenie do Pułtuska

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej”, które odbędzie się w Pułtusku. Czas po temu jest dobry – w tym roku zaszły zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych, a ma ona wpływ na proces zarządzania danymi w organizacji.

To już piąte szkolenie z tego tematu w subregionie ostrołęckim, organizowane w ramach naszego projektu. Obędzie się 13 czerwca 2015 w godz. 9.00–16.00 w Pułtusku Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki (Al. Tysiąclecia 14), a poprowadzi je Paweł Maliszewski. Pobierz program szkolenia.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, dlaczego kwestia ochrony danych osobowych jest w ich organizacji tak ważna. Co ciekawe, nie zawsze członkowie zarządu organizacji zdają sobie sprawę, że Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na nich obowiązki związane z ochroną danych osobowych osób fizycznych. Tymczasem jeżeli zrzesza członków (np. spółdzielni lub stowarzyszenia) albo jej klientami są osoby fizyczne, to z Ustawy wynika obowiązek posiadania i wdrożenia pisemnych procedur związanych z bezpieczeństwem tych danych. Może także być obowiązek zgłoszenia zbioru takich danych do Głównego Inspektora Danych Osobowych. Niedopełnienie tych powinności skutkować może sankcjami. Do udziału w szkoleniu zachęcamy także z powodu niedawnej (01.01.2015) zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, która ma wpływ na proces zarządzania danymi osobowymi w organizacji.

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) z subregionu ostrołęckiego tj. powiatów: ostrowskiego, wyszkowskiego, pułtuskiego, makowskiego, ostrołęckiego oraz m. Ostrołęka.

Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt – mailowo: k.kozlicka@kres.org lub telefonicznie: 887 092 994 – w nieprzekraczalnym terminie do 9 czerwca 2015 r. Ilość miejsc jest ograniczona.

Dodatkowo, nasi uczestnicy mają możliwość skorzystania z doradztwa w zakresie wymagań wynikających dla organizacji z Ustawy o ochronie danych osobowych, tj. opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym czy zgłoszenia zbiorów danych do GIODO. Doradztwo prowadzi Wojciech Waluk. Terminy doradztwa umawiane są indywidualnie. Serdecznie zapraszamy.