Wyszków. Dowiedz się, jak rekrutować i motywować pracowników

Jak efektywniej zarządzać zespołem pracowników i wolontariuszy w swojej organizacji? Jak rekrutować pracowników, wolontariuszy? Jak utrzymywać zaangażowanie pracowników? Jak tworzyć strategie efektywności pracy? Osoby pracujące w podmiotach ekonomii społecznej, zainteresowane odpowiedzią na te pytania zapraszamy na kolejne bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 23 czerwca 2015 r. w Wyszkowie. Spotkanie będzie miało miejsce w godz. 9.00–16.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece im. C.K. Norwida w Wyszkowie, ul. Gen. Sowińskiego 80, sala na III piętrze. Pełny program szkolenia tutaj.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” i poprowadzi go trenerka Hanna Kąkol. To bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej.

W przerwie zajęć zapraszamy na obiad. Uczestnicy spotkania otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia na email: k.kozlicka@kres.org w terminie do 19.06.2015 . Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (dokumenty dostępne tutaj) i przesłanie na adres email: k.kozlicka@kres.org W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 887 092 994.

Serdecznie zapraszamy.