Drugie posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Projektu

W siedzibie Fundacji „Fundusz Współpracy” 29 lipca br. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Projektu IWES. Bezpośrednim pretekstem do kolejnego spotkania była rejestracja pierwszych spółdzielni socjalnych oraz nabory wniosków o dofinansowanie powstających podmiotów, które wymagają zbadania ich otoczenia i możliwości działania.

Eksperci stwierdzili, że jednym z głównych zagrożeń dla trwałości funkcjonowania grup inicjatywnych, a następnie spółdzielni socjalnych są kłopoty w komunikacji i brak treningu w utrzymywaniu  relacji. Pracę z grupami warto zaczynać od liderów i – w zależności od ich potrzeb – wzmacniać zarządzanie kompetencjami.  W kontekście informacji płynących z prezentacji wstępnych wyników badania konieczne jest pokreślenie wagi lokalizacji, gdzie planowane są działania spółdzielni, a także uczciwości przekazu czy zarządzania ryzykiem w spółdzielniach.

Członkowie Komitetu wskazali, aby do modelu długookresowego finansowania spółdzielni wprowadzić  zasadę  „Dawać za naukę, a nie: dawać za nic”. Wsparcie powinno więc być udzielane wtedy, kiedy podmiot testuje rozwiązania. Konsekwentnie, konieczny jest monitoring tego, co zespół spółdzielni potrafi. Jako rozwiązanie wspierające funkcjonowanie spółdzielni w długim okresie, jest ich sieciowanie oparte na współpracy – czyli wzajemnym zakupie wytwarzanych dóbr i świadczonych usług. Dla powodzenia spółdzielni konieczna jest zmiana podejścia do pojęcia konkurencji i przyjęcie mniej konfrontacyjnego nastawienia ze strony spółdzielni. Tym samym OWES powinien pełnić rolę łącznika pomiędzy instytucjami z poszczególnych systemów, tj. służb wsparcia rynku pracy, pomocy społecznej, edukacji i kultury. Służyć temu powinno m.in. mapowanie zasobów i wskazanie punktów, w których krzyżują się możliwości i potrzeby podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji publicznych.