Wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej w Prostkach

W ostatnią sobotę lipca osoby zainteresowane tematem ekonomii społecznej zabieramy na wizytę studyjną do Spółdzielni Socjalnej „Stara Szkoła” – Ośrodek Szkolno-Zawodowy w Prostkach. Chcemy pokazać kolejne miejsca i kolejne historie osób, którym się udało.

Misją przedsiębiorstwa z powiatu ełckiego jest działanie na rzecz wspólnego dobra, rozwoju spółdzielców, wsi, regionu i ojczyzny. Świadczy on usługi produkcyjno-handlowe w zgodzie z najlepszymi tradycjami, z poszanowaniem dla ludzkiej pracy, partnerów i kontrahentów, tak by wciąż polepszać i potwierdzać wizerunek starej, dobrej szkoły. Spółdzielnia Socjalna „Stara Szkoła” Ośrodek Szkolno-Zawodowy w Prostkach została zarejestrowana 15.01.2007 r. Powstała, jako jedna z 7 spółdzielni w Polsce, w ramach projektu EQUAL „Budujemy nowy Lisków”.

Na wyjazd studyjny zapraszamy osoby zainteresowane tematyką ekonomii społecznej przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej z terenu powiatu makowskiego i ostrołęckiego. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: jkowalczyk@cofund.org.pl

Termin wizyty studyjnej – 27 lipca 2013 r. (sobota)
Ilość uczestników – 15 osób

Program:
8.30 – 9.00 – Rejestracja uczestników wizyty przed wyjazdem – parking przy OSP Rzewnie
9.00 -11.00 – Przejazd do Prostek
11.00 – 11.30 – Spotkanie przy kawie z Prezesem i członkami Spółdzielni
11.30 – 14.00 – Wykład na temat ekonomii społecznej, prezentacja Spółdzielni
14.00 – Obiad (grill/ognisko przy zabytkowym Słupie Granicznym w Prostkach)
17.00 – Powrót