Dwa szkolenia w Długosiodle – podwójna okazja dla zainteresowanych ES

Chcesz się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej? Myślisz o założeniu stowarzyszenia albo spółdzielni socjalnej? Pracujesz w organizacji pozarządowej i mimo lektury wielu poradników, wciąż nie masz jasności co do wyrażenia „działalność statutowa odpłatna, nieodpłatna”? Chcesz wiedzieć, jak dobrze napisać statut? Zastanawiają Cię różnice pomiędzy typami organizacji?

Na te i wiele innych pytań oscylujących wokół sektora NGO i ekonomii społecznej można znaleźć odpowiedź – zapraszamy do udziału w dwóch bezpłatnych szkoleniach w Długosiodle, organizowanych w ramach projektu IWES. Oba odbędą się w godz. 8.00–15.00 w Domu Kultury przy ul. Dąbrowszczaków 26 w Długosiodle:

25 lipca 2014 (piątek) – „Zakładanie Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)”:  poprowadzi Magdalena Kuśmierczyk, prawniczka, pomysłodawczyni pierwszej spółdzielni socjalnej w Skierniewicach a także prezes organizacji pozarządowej

26 lipca 2014 (sobota) – „Aspekty prowadzenia przez Podmioty Ekonomii Społecznej działalności nieodpłatnej, odpłatnej oraz gospodarczej”: poprowadzi Justyna Bartosiewicz – prawnik i doświadczona księgowa III sektora.

Programy szkoleń do pobrania: 25 lipca i 26 lipca.

Szkolenia są bezpłatne. W przerwie zajęć przewidziany jest obiad, a na zakończenie spotkania rozdanie zaświadczeń ukończenia kursu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org w terminie do 18 lipca 2014 r. W przypadku pytań można się kontaktować telefonicznie ze specjalistą ds. rekrutacji – 887 092 994.

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) z subregionu ostrołęckiego (tj. powiatów makowskiego, ostrowskiego, wyszkowskiego, pułtuskiego, ostrołęckiego i m. Ostrołęka).