Nowe szkolenie – Rekrutacja i motywacja pracowników, wolontariuszy

Jak efektywniej zarządzać zespołem pracowników i wolontariuszy w swojej organizacji? Jak rekrutować pracowników, wolontariuszy? Jak utrzymywać zaangażowanie pracowników? Jak tworzyć strategie efektywności pracy?

Osoby pracujące w podmiotach ekonomii społecznej, zainteresowane odpowiedzią na wyżej postawione pytania zapraszamy na kolejne, bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 22 lipca 2014 r. w godz. 9.00 –16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej (UWAGA! PIERWOTNIE SZKOLENIE BYŁO PLANOWANE NA 9 LIPCA 2014 R. – ZA ZMIANĘ TERMINU PRZEPRASZAMY).
Szkolenie poprowadzi Pani Hanna Kąkol.

To bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno dla osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad. Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (aplikować NIE powinny osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia (do pobrania).

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia na e-mail: k.kozlicka@kres.org w terminie do 16 lipca 2014 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.: 887 092 994.