O ochronie danych osobowych i dostępie do informacji publicznej w Ostrowi Mazowieckiej

Zapraszamy na kolejną porcję solidnej wiedzy o społecznej przedsiębiorczości.  Już 5 sierpnia 2014 w godz. 9.00–16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej odbędzie się szkolenie „Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej”, które poprowadzi Paweł Maliszewski.

Program szkolenia (Pobierz)

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) z subregionu ostrołęckiego tj. powiatów ostrowskiego, wyszkowskiego, pułtuskiego, makowskiego, ostrołęckiego oraz m. Ostrołęka.

Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt ze specjalistą ds. rekrutacji – mailowo k.kozlicka@kres.org lub telefonicznie 887 092 994 – w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca 2014. Ilość miejsc jest ograniczona.

Przypominamy, że bezpłatne szkolenia, doradztwo oraz dostęp do usług (prawnych, księgowych i marketingowych) dla organizacji pozarządowych można zyskać w ramach „Innowacyjnego systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.