„Ekonomia społeczna na kółkach” w Urzędzie Gminy w Wąsewie

Od 8 do 15 stycznia 2014 r. w Urzędzie Gminy Wąsewo oglądać można MINI-WYSTAWĘ IWES, czyli dobre przykłady ekonomii społecznej. Promujemy możliwości, jakie wiążą się z praktycznymi narzędziami społecznej przedsiębiorczości.

Ekonomia społeczna to m.in.:
– szansa na własny biznes, czyli spółdzielnie socjalne
– podpatrywanie tych, którym się udało, czyli wizyty studyjne
– razem na rzecz regionu, czyli partnerstwa lokalne
– bezpłatne szkolenia, doradztwo, usługi, czyli rozwój podmiotów ekonomii społecznej.

To wszystko dzieje się właśnie w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

e-PLAKAT_mpwes_Wasewo