IWES na szkoleniu sektora NGO w Wyszkowie

Burmistrz Wyszkowa zaprasza przedstawicieli III sektora na spotkanie 21 stycznia br. do Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2, sala konferencyjna (parter). Będziemy tam i my – z informacją o projekcie  i promocją ekonomii społecznej.

Program spotkania:

Część I: 15.00 – 16.30
– Powitanie
– Konkurs ofert ogłaszany przez Wojewodę Mazowieckiego dla III sektora z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na 2014r.: Iza Siander – Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. NGO
– Obowiązki organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży – Józef Kostka – przedstawiciel Kuratorium Oświaty
– Ochrona danych osobowych, dyscyplina finansów publicznych i pranie brudnych pieniędzy, na co NGO powinno zwrócić uwagę: Iza Siander – Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. NGO

Część II: 16.30 – 17.30
– Otwarcie w Wyszkowie mobilnej mini-wystawy IWES, prezentującej dobre przykłady ekonomii społecznej
– O zawiązywaniu partnerstw lokalnych, czyli oddolne inicjatywy społeczne dla organizacji pozarządowych i samorządowych: Jadwiga Kowalczyk – Fundacja „Fundusz Współpracy”
Prezentacja ekonomii społecznej, zakładania spółdzielni socjalnych oraz wsparcia dla NGO w ramach projektu IWES: Katarzyna Koźlicka–Sauleniene – Stowarzyszenie KRES

e-Plakat_Wyszkow