Ekonomia społeczna na rzecz rozwoju Czerwińska nad Wisłą

29 sierpnia w Czerwińsku nad Wisłą przedstawiciele lokalnego samorządu, parafii oraz stowarzyszenia podpisali porozumienie o utworzeniu partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Porozumienie sygnowali Pan Marcin Gortat – Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą, Ks. Szymon Mastalerz SDB – proboszcz Parafii Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Czerwińsku oraz Pan Tomasz Zamorski i Pan Mateusz Odoliński z zarządu Stowarzyszenia „Nasz Czerwińsk nad Wisłą”. Poprzez współpracę członkowie partnerstwa chcą wspierać rozwój przedsiębiorczości społecznej, społeczeństwa obywatelskiego, a także rozwiązywać problemy osób wykluczonych. Porozumienie zostało podpisane przy udziale Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES).

Rozmowy o współpracy prowadzone były od kilku miesięcy. Przy udziale pracowników MOWES przyszli partnerzy uzgadniali cele utworzenia partnerstwa, możliwe formy i zasady działania. Współdziałanie różnych podmiotów ma doprowadzić m.in. do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego na terenie gminy, które będzie zatrudniało osoby wykluczone społecznie. Partnerzy chcą również wytyczyć główne obszary, w których ekonomia społeczna może pomóc w rozwoju gminy. Potencjał jest bardzo duży ponieważ Czerwińsk nad Wisłą ma bogatą historię oraz duże walory przyrodnicze, z których będzie można czerpać inspirację dla inicjatyw ekonomiczno-społecznych.

Geneza powstania Czerwińska sięga aż XI, prawdopodobnie po 1129 r. powstało opactwo Kanoników Regularnych, to tutaj kazał się pochować książę Konrad II Czerski, ale w okolicy znajdują się ślady dużo wcześniejszego osadnictwa. Swojego czasu Czerwińsk był najbardziej okazałym i najbogatszym ośrodkiem życia politycznego, kulturalnego, gospodarczego i religijnego na Mazowszu.
Bywali tutaj liczni królowie: Jan Kazimierz, Stefan Batory, a wcześniej Kazimierz Wielki. To tutaj Władysław Jagiełło kazał zbudować zaawansowany technologicznie jak na owe czasy most łyżwowy na Wiśle, przez który wojska koronne przeprawiały się idąc pod Grunwald, a po bitwie pod Grunwaldem w miejscowej bazylice pozostawił swój hełm. W XV w. odbywały się tutaj sejmy mazowieckie, a także synod diecezjalny. Czerwińsk jest pięknie położony na wysokim brzegu Wisły (tzw. Wysoczyzna Płocka) tuż nad samym brzegiem królowej polskich rzek, prawie naprzeciwko znajduje się piękna wiślana wyspa. Z wody podziwiać można pięknie górujące nad miejscowością wieże romańskiego kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Zachował się ozdobny portal z piękną plecionką oraz gotyckie i romańskie freski z początków XIII w. Na liście zabytków znajduje się także miejscowy małomiasteczkowy układ urbanistyczny i stare domy, stodoły, młyn. Z przyklasztornego tarasu roztacza się piękna i rozległa panorama na Wisłę, jej oba brzegi oraz Puszczę Kampinoską. W pobliżu znajduje się „Nadwiślański” Obszar Chronionego Krajobrazu. Chociaż Czerwińsk żył kiedyś Wisłą (w 1930 roku uruchomiono żeglugę parową z Warszawy przez Czerwińsk nad Wisłą do Płocka i Włocławka) – obecnie wiślane tradycje po latach zastoju są dopiero wskrzeszane, a region ten wciąż nie wykorzystuje swoich wielkich atutów historyczno-krajobrazowych. Jak dowiadujemy się ze strony Stowarzyszenia „Nasz Czerwińsk nad Wisłą” – jednego z podmiotów, które podpisała wspomniane partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej – od niedawna organizowane są wyścigi tradycyjnych łodzi wiślanych – pychówek, które wciąż są tu używane. Czerwińsk nad Wisłą jest także zawsze przystankiem na trasie Wielkiego Flisu Wiślanego (na drewnianych tratwach pływają flisacy z Ulanowa w tradycyjnych strojach), w okolicznym Nowym Secyminie zbudowano Bindugę Wiślaną. W okolicy Czerwińska znajdują się także pracownia rzemiosła łuczniczego (pracownia pana Tomasza Rozbow Rozmanowskiego) a w samym Czerwińsku kuźnia kowalstwa artystycznego i historycznego (w Kuźni Wanyan  wykonywane są repliki broni białej od czasów średniowiecza czy kotwice rzeczne).
Z pewnością Czerwińsk nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości i jest nieco uśpiony, być może zmieni się to także za sprawą ekonomii społecznej. W pierwszym rzędzie jednak w ramach nowo planowanego przedsiębiorstwa społecznego planowane jest dożywianie dzieci na zlecenie gminy w ramach zamówienia na podstawie klauzul społecznych.

Archiwalne zdjęcie Czerwińska z lat 1934-35 pochodzi ze strony fotopolska.eu