Finansowanie inicjatyw i rozwoju NGO Gminy Szydłowiec

25 kwietnia 2018 w Szydłowcu, odbyła się konferencja zorganizowana przez Miasto i Gminę Szydłowiec, do udziału w której zostaliśmy zaproszeni, pt.:”Finansowanie inicjatyw i rozwoju NGO Gminy Szydłowiec”.

Głównym celem konferencji było przedstawienie sektorowi pozarządowemu wiedzy z zakresu różnorodnych metod pozyskiwania dotacji i finansowania ich działalności statutowych. Ofertę Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w tym zakresie przedstawiła animatorka w subregionie radomskim – Agnieszka Bulska.

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, członkowie Szydłowieckiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej, samorządowcy z gminy, powiatu i województwa. Doniosłą rolę, którą spełnia sektor pozarządowy podkreślał obecny na spotkaniu Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz Burmistrz Szydłowca – Pan Artur Ludew.

Agenda konferencji TU

LINK do fotorelacji TU