Przedłużone wsparcie pomostowe – udzielone wsparcie  w subregionie ciechanowskim

W odpowiedzi na złożone wnioski pierwsze dwa przedsiębiorstwa społeczne uzyskały rekomendacje do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w subregionie ciechanowskim, tj. Spółdzielnia Socjalna ROUTE 69 i Spółdzielnia Socjalna RAZEM.

 

Informacja o tym, kto i na jakich zasadach może skorzystać z przedłużonego wsparcia pomostowe jest dostępna w regulaminie „Przyznawania bezzwrotnego wsparcia finansowego” i w naszym artykule.

https://mowes.pl/przedluzone-wsparcie-pomostowe-kto-moze-skorzystac/