Forum aktywności OWES zaprasza na II spotkanie sieciujące!

Rozpoczęła się rekrutacja na drugie spotkanie sieciujące! Zapraszamy!
Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Lidera projektu ma przyjemność zaprosić do udziału w II Ogólnopolskim spotkaniu sieciującym OWES przedstawicieli akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, NGO, PES, przedstawicieli innych sieci, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.
 
Spotkanie odbędzie się w Warszawie w Hotelu Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5
w dniach 12 i 13 czerwca 2018.
 
Spotkanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland (Lider Projektu), Fundacja Fundusz Współpracy. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś Priorytetowa II, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej).
Więcej informacji na temat projektu, spotkania oraz rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie projektu http://forum-owes.pl/.