I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej za nami

W dniach 15-16 listopada 2017 w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 56/66 w Warszawie odbyło się I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Na wydarzeniu była także obecna Pani Minister Elżbieta Rafalska. 

Konferencja była okazją do wymiany myśli, doświadczeń, inspiracji, prezentacji produktów i działalności przedsiębiorstw społecznych – ponieważ konferencji towarzyszyły Targi podmiotów ekonomii społecznej. W kuluarach zorganizowano także punkty doradcze w zakresie prawnym, finansowym, przedsiębiorczości wiejskiej, marketingu, zamówień publicznych. Pomocą służyli także pracownicy Fundacji Fundusz Współpracy, odpowiedzialni za sieciowanie i szkolenia kadry Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (we współpracy z OIC Poland Lublin).Ciekawego podsumowania misji i celów oraz funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce dokonał Przemysław Piechocki – przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, a uzupełnili kolejni prelegenci:

• Najważniejsze to wierzyć w ekonomię społeczną i patrzeć na jej rozwój w sposób perspektywistyczny,
• Najbardziej trwałe są te przedsiębiorstwa społeczne (PS), które odpowiadają na daną potrzebę społeczną i zapotrzebowanie rynku, a nie te założone wyłącznie „pod projekt”,
• Bardzo korzystna jest wymiana wiedzy i dobrych praktyk między OWES-ami,
• Ważne, aby wdrażać tzw. model organizacji uczącej się.
• Dobrze jeśli PS zauważają i doceniają swoje, nawet małe sukcesy,
• Oraz jeśli wyciągają wnioski z porażek (wg zasady „ten się myli, kto nic nie robi”),
• Bardzo wartościowym przygotowaniem gruntu pod ekonomię społeczną są lokalne partnerstwa,
• W rozwoju ekonomii społecznej, ale także w sferze społecznej doskwiera potrzeba nowego typu lidera – który bazując na stopniowym budowaniu kapitału społecznego skupia się na uruchomieniu procesów, które potem funkcjonują autokatalitycznie,
• Nowy lider zamiast „pchać i ciągnąć” „tańczy zmianę” (odwołanie do książki „Dance of change”) – czyli bazuje na kreatywnej radości.
• Lepiej sprawdza się synchronizacja oddolna, a nie odgórna.
• Nie należy się poddawać i nie dać się powstrzymać tym, którzy mówią „przecież nikt nie dał rady”(tu dr hab. Ryszard Praszkier podczas swojego wykładu pokazywał innowacyjne rozwiązania „starych” problemów społecznych z całego świata).
• Istnieją udogodnienia dla PS, które dają nowe lub przygotowywane rozwiązania prawne (klauzule zatrudnieniowe, klauzule zastrzeżone i inne klauzule społeczne, uczestnictwo w rewitalizacji, tworzenie konsorcjów spółdzielczych, spółdzielni rolniczych  – tu nowe regulacje są  w trakcie przygotowywania).
• Otwartość i odwaga prowadzi do innowacji społecznych (jak np.  gospodarstwa opiekuńcze.)

Na konferencji zapowiedziano także powstanie nowego raportu na temat ekonomii społecznej w Polsce oraz działania w ramach Laboratorium Ekonomii Społecznej.