Zapraszamy na seminarium nt ekonomii społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

Zapraszamy na seminarium pt.:

„Ekonomia społeczna Twoją szansą – możliwości wsparcia osób, instytucji i organizacji przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”,

które odbędzie się w dniu 01.12.2017 w godz. 12.00-14.00 w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Amelia” w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Kościuszki 24 (lokal nad sklepem Stokrotka).

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych poznaniem korzyści z tworzenia przedsiębiorstw społecznych, możliwości bezpłatnego wsparcia ze strony mOWES oraz warunków skorzystania z dotacji (nabór wniosków o dotację został już ogłoszony i potrwa do 11 grudnia 2017 r.).
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału do środy, 29 listopada 2017 pod nr tel. 607 168 295 lub mailowo: lwachowski@cofund.org.pl