Jak skutecznie pozyskiwać fundusze dla organizacji? Bezpłatne szkolenie w Długosiodle

W dniu 22 sierpnia 2013 r. w godz. 9.00–16.00 w Domu Kultury w Długosiodle (ul. Dąbrowszczaków 26) odbędzie się szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy przez Podmioty Ekonomii Społecznej. Szkolenie poprowadzą eksperci: p. Karol Grabiec i p. Michał Rżysko. W przerwie zajęć zapraszamy na lunch.

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy  poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Program szkolenia (POBIERZ)

Organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i przesłanie na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org. Można też umówić się na przekazanie dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji  Katarzyną Koźlicką–Sauleniene telefonicznie: 887 092 994 albo pozostawić je w Punkcie Informacyjno-Doradczym w Długosiodle w terminie do 20 sierpnia 2013.

Formularz rekrutacyjny dla instytucji (POBIERZ)

Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych (POBIERZ)

 Serdecznie zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona.