Lokalne partnerstwo – rozwijamy ostrołęcki potencjał

W najbliższą środę, 21 sierpnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęka nastąpi uroczyste zawarcie partnerstwa lokalnego. Swoje podpisy pod umową złożą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce, Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Ostrołęckiego Forum Gospodarczego, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. To kolejna inicjatywa podjęta w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.

Jednym z działań założonych w projekcie jest utworzenie lokalnych partnerstw, których zadaniem będzie aktywizacja lokalnej społeczności na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej. Partnerzy podejmować więc będą działania zmierzające do zmniejszania obszarów i liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stanie się tak poprzez zwiększanie zatrudnienia i potencjału podmiotów w sektorze ekonomii społecznej, wzrost świadomości społeczności lokalnych dotyczącej ekonomii społecznej, tworzenie nowych partnerstw lokalnych, promocję i wsparcie ekonomii społecznej zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Organizatorzy projektu – Fundacja „Fundusz Współpracy”, Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny i Gmina Długosiodło – szukają rozwiązań, które takie porozumienia umożliwią i zbudują. Projekt obejmuje swym zasięgiem powiaty: ostrołęcki, makowski, pułtuski, wyszkowski, ostrowski oraz m. Ostrołęka. Celem projektu jest zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu ostrołęckiego poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopowstających przedsiębiorstw ekonomii społecznej.