Choć nasza organizacja jest podmiotem społecznym, to jednak musi się jakoś utrzymać na rynku. Aby skutecznie realizować swoje statutowe założenia, bardzo często potrzebuje wsparcia finansowego. 16 maja w Pułtusku przekazaliśmy garść praktycznej wiedzy, jak te środki zdobyć. To wszystko w ramach szkolenia  z pozyskiwania funduszy przez podmioty ekonomii społecznej, które odbyło się w ramach projektu IWES.

Podczas szkolenia był przegląd dostępnych narzędzi pozyskiwania funduszy i wdrażania fundraisingu w organizacjach społecznych. Zostały omówiona na przykładach konkretne projekty, granty i dotacje, a także najczęściej popełniane przy okazji aplikowania o nie błędy. Uczestnicy uzyskali informacje, jak rozmawiać z prywatnymi darczyńcami i firmowymi sponsorami, jak organizować kwesty, zbiórki publiczne, a także akcję 1% podatku

Szkolenie poprowadził trener o wieloletnim doświadczeniu w temacie fundraisingu – Michał Rżysko. W przerwie, jak zawsze podczas naszych zajęć, był obiad, a na zakończenie –  rozdanie zaświadczeń  odbycia szkolenia. Program spotkania (do pobrania).

W spotkaniu udział wzięło 15 osób. Wśród nich: przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES z terenu subregionu ostrołęckiego.