Jak skutecznie pozyskiwać fundusze dla organizacji?

Choć nasza organizacja jest podmiotem społecznym, to jednak musi się jakoś utrzymać na rynku. Aby skutecznie realizować swoje statutowe założenia, bardzo często potrzebuje wsparcia finansowego. 16 maja w Pułtusku przekazaliśmy garść praktycznej wiedzy, jak te środki zdobyć. To wszystko w ramach szkolenia  z pozyskiwania funduszy przez podmioty ekonomii społecznej, które odbyło się w ramach projektu IWES.

Podczas szkolenia był przegląd dostępnych narzędzi pozyskiwania funduszy i wdrażania fundraisingu w organizacjach społecznych. Zostały omówiona na przykładach konkretne projekty, granty i dotacje, a także najczęściej popełniane przy okazji aplikowania o nie błędy. Uczestnicy uzyskali informacje, jak rozmawiać z prywatnymi darczyńcami i firmowymi sponsorami, jak organizować kwesty, zbiórki publiczne, a także akcję 1% podatku

Szkolenie poprowadził trener o wieloletnim doświadczeniu w temacie fundraisingu – Michał Rżysko. W przerwie, jak zawsze podczas naszych zajęć, był obiad, a na zakończenie –  rozdanie zaświadczeń  odbycia szkolenia. Program spotkania (do pobrania).

W spotkaniu udział wzięło 15 osób. Wśród nich: przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES z terenu subregionu ostrołęckiego.