Podpatrzeć dobre rozwiązania – wizyta w Wiosce Garncarskiej

wizyta_23-05-2015W projekcie IWES odbyła się kolejna wizyta studyjna. Tym razem jej uczestnicy – mieszkańcy powiatu makowskiego i ostrowskiego województwa mazowieckiego – pojechali 23 maja do „Wioski Garncarskiej” we wsi Kamionka koło Nidzicy. W spółdzielni, która swoją działalność rozpoczęła w 2007 roku, odtwarzane są ginące zawody, kultywowane dawne tradycje i obyczaje.

Dużą część wyprawy stanowiły osoby z niepełnosprawnością, dla których to jedna z niewielu okazji do wyjazdu poza miejsce swojego zamieszkania i integracji w gronie osób o podobnych zainteresowaniach i potrzebach. Grupie towarzyszyła m.in. przedstawicielka Fundacji Fundusz Współpracy, specjalista ds. partnerstw lokalnych Jadwiga Kowalczyk.

Program wizyty:
8.00 – wyjazd z Ostrowi Mazowieckiej
11.00 – przyjazd do Garncarskiej Wioski
11.15-12.30 – zwiedzanie „Garncarskiej Wioski”, prezentacja „Tworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego- Garncarska Wioska krok po kroku”
12.30-14.00 – warsztat malowania na szkle
14.00-16.00 – obiad przy ognisku i grillu
16.00-16.15 – podsumowanie wizyty i pożegnanie uczestników

Wizyta odbyła się dzięki projektowi IWES i zawiązanemu w jego ramach partnerstwu lokalnemu. Celem wyjazdu studyjnego była możliwość przyjrzenia się z bliska dobrym przykładom ekonomii społecznej, po to, aby sprawdzone rozwiązania zastosować potem w swoich lokalnych społecznościach.