Jak zdobyć pieniądze dla organizacji? Bezpłatne szkolenie w Lipiance

Szkolenie prowadzone przez doświadczonego trenera w temacie fundraising Michała Rżysko odbędzie się 10 maja 2014 r. w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. Spotkanie będzie przebiegać w kontekście pozyskiwania środków przez podmioty ekonomii społecznej. Kryje się za tym drogowskaz: jak i skąd pozyskiwać środki, jak czytać konkursy grantowe, jak nawiązywać kontakty z biznesem? W przerwie zajęć zapraszamy na obiad. Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Bezpłatne, jednodniowe szkolenie jest zaproszeniem dla wszystkich, którzy planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – zarówno osób fizycznych myślących o założeniu spółdzielni socjalnej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Program spotkania

Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami (dokumenty dostępne pod adresem https://mowes.pl/rekrutacja-osob-2/) i przesłanie na adres email: k.kozlicka@kres.org do 8 maja br. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 887 092 994.

Serdecznie zapraszamy!