Kolejne szkolenie z zakładania podmiotów ekonomii społecznej w Pułtusku

Najbliższe szkolenie z zakładania PES odbędzie się 17 maja 2014 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Pułtusku.  To abc tego, jak powołać do życia: stowarzyszenie, fundację, spółdzielnie socjalną, CIS, KIS, ZAZ, WTZ. To także opis ich funkcjonowania na wybranych przykładach. Zajęcia prowadzi doświadczona trenerka, pracownik ngo, prawnik, pomysłodawczyni pierwszej spółdzielni socjalnej w Skierniewicach – Magdalena Kuśmierczyk. W przerwie zajęć przewidziany jest obiad, a na zakończenie wręczenie zaświadczeniu ukończeniu szkolenia.

Program do pobrania

W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne zainteresowane zakładaniem PES (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Osoby i organizacje zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami i przesłanie do 9 maja 2014 r. na adres e-mail: k.kozlicka@kres.org. Można też umówić się na przekazanie dokumentów ze specjalistą ds. rekrutacji Katarzyną Koźlicką–Sauleniene telefonicznie: 887 092 994.